povijesni pregledpr. Kr.


3 - 2. tisućljeće pr.Kr.

Bogati nalazi iz špilja, a posebno iz Vele špilje u Veloj Luci, svjedoče o razvijenosti neolitske kulture i njenim pomorskim vezama s drugim krajevima Sredozemlja.

2 - 1. tisućljeće pr.Kr.

Ilirska plemena naseljavaju otok, a od njih do danas imamo sačuvane "gradine"- utvrde na brdima, te druge arheološke nalaze.


6. stoljeće pr.Kr.

Prva grčka kolonija imenom Korkyra Melaina; za razliku od Korkyre (današnji otok Krf) pridjev Melaina (taman, crn) je označio otok u cijelosti prekriven šumom.

4. stoljeće pr.Kr.

Druga grčka kolonija sa sačuvanim spomenikom "lumbardskom psefizmom" - kamenim zapisom odluke skupštine o osnivanju i gradnji grada, podjeli zemlje među naseljenicima, te sporazumu o suživotu s ilirskim starosjediocima.

Ovaj zapis, nađen u Lumbardi, ujedno je i najstariji pisani spomenik na hrvatskome tlu.

229. pr.Kr.

Corcyra Nigra ili Crna Korcula

dolazi po prvi put pod vlast Rima kojemu smetaju uspješni gusarski poduhvati ilirskih plemena u Dalmaciji, te protiv njih ratuje s promjenljivim uspjehom.34-35. pr.Kr.

Rimski vojskovođa Oktavijan - kasniji car August - napada ilirsku Korčulu, zauzima je, te ubija ili prodaje u roblje sve stanovništvo otoka.

U doba cara Augusta prestaje postojati ilirska država, a istočna obala Jadrana ulazi u rimsku pokrajinu Illyricum.


925.krunidba prvog hrvatskog kralja Tomislava.


476.

propast Zapadnorimskog carstva, a Korčula 480. dolazi pod vlast Teodorika, kralja Istočnih Gota.

5.stoljeće

Starokršćanska crkva na otočiću Majsanu - najraniji dokaz kršćanstva na Korčuli.

535.

Korčula u sastavu dalmatinske pokrajine dolazi pod vlast Bizanta u vrijeme cara Justinijana.

8. stoljeće

Početak naseljavanja hrvatskog plemena Neretljana na otok Korčulu kojemu daju ime Krkar.

945.

Bizantski car Konstanin Porfirogenet piše o hrvatskome gradu Krkaru na Korčuli.


948.

Mlečani hrvatskim kraljevima plaćaju danak za plovidbu Jadranskim morem.


1214. "Statut grada i otoka Korčule"

nastanak "Statuta grada i otoka Korčule" - "Statuta et leges civitatis et insulae Curzolae" - zakonika o životu i upravljanju gradom i otokom Korčulom, te pravnog temelja autonomije korčulanske komune.


1000.

Mletački dužd Petar II Orseolo osvaja Korčulu i počinje period mletačke vlasti koja se sve do 1420 g. izmjenjuje s razdobljima vlasti hrvatskih, hrvatskougarskih, zahumskih i bosanskih vladara.

1125. - 1180.Korčula pod mletačkom vlašću.

1254.

Mletački plemić Marsilius Zorzi preuzima vlast nad Korčulom i potvrđuje Korčulanski statut iz 1214.
Ovo razdoblje mletačke vlasti traje do 1358 g.

1254.U Korčuli se rodio poznati putnik i istraživač Marko Polo.

07.09.1298.

Velika pomorska bitka izmedju genoveške i mletačke flote pod gradom Korčulom; u ovoj je borbi mletačka flota poražena, a Genovežani među svojim zarobljenicima imaju i velikog Marka Pola kojega za veliku otkupninu 1299. oslobađaju.

1300.
Osnivanje korčulanske biskupije.

15.08.1571. Bitka kod Lepanta
The battle of Lepanto Forteca - Fort Wellington The Brotherhood All Saints Kanavelić Tower

prije bitke kod Lepanta velika turska eskadra pod vodstvom alžirskog potkralja Uluz-Alije napada Korčulu; iako su mletački knez i plaćena vojnička posada pobjegli s otoka, Korčulane je za uspješnu obranu spremio svećenik Antun Rozanović. Ovu veliku pobjedu Korčulani smatraju jednim od najvećih datuma povijesti grada i otoka.


1301.

Osnivanje Bratovštine Svih Svetih.


1420 - 1797.

Najduže razdoblje mletačke vlasti nad Korčulom.


1483.

Uspješna obrana Korčule od napadaja flote napuljskog kralja Ferrantea I Aragonskog.

1529.

Grad i otok Korčula stradaju od velike epidemije kuge.


1637.

Rođen je najpoznatiji korčulanski pjesnik i komediograf baroknog doba Petar Kanavelić (umro 1719.).

1797.

Pad Mletačke Republike pod Napoleonovu vlast.1797-1805.

Austrijska vlast nad otokom.

1805-1813.

Francuska vlast, gradnja cesta i utvrda.

1806-1807.

Napadi ruske flote.

20.06.1866. Bitka kod Visa
The battle of Vis-Issa St. Nishola's monastery Korcula in 1922. Korčula in SHS

Kod otoka Visa velika bitka izmedju austrijske mornarice pod vodstvom Tegethoffa i talijanske mornarice pod vodstvom Persana završava porazom talijanskog admirala, a što je značilo i vojni poraz talijanskih političkih aspiracija na istočnoj obali Jadrana. U ovome boju su sudjelovali i mnogi mornari s otoka Korčule.


1813-1815.

Korčula pod upravom britanske mornarice.


1815-1918.

Korčula je pod austrijskom vlašću kao dio Kraljevine Dalmacije.

1828.

Ukidanjem dubrovačke nadbiskupije ukinuta je i korčulanska biskupija.

19. stoljeće

"Narodni preporod u Dalmaciji"- politički život u Kraljevini Dalmaciji, tako i na Korčuli, odlikuje borba za ujedinjenje Dalmacije s Hrvatskom; suprotstavljene su hrvatska nacionalna koncepcija i koncepcija "autonomaša"- zagovaratelja talijanskog državnog interesa u Dalmaciji.

1871.

Na komunalnim izborima korčulanska općina prelazi u hrvatske ruke;

u slijedećim se godinama osnivaju hrvatska kulturna društva, unapređuje nastava hrvatskog jezika i dr.

19. stoljeće

Propašću je Mletaka Korčula izgubila puno od strateške vaznosti za svojeg gospodara, to dolazi do recesije tradicionalnih zanimanja i iseljavanja brojnih brodograditelja i kamenoklesara.29.10. - 15.11. 1918.

Po propasti austrijskog carstva Korčula se nalazi u novostvorenoj Državi SHS - državi nastaloj od južnoslavenskih naroda s područja bivše Austrijske carevine, a koja se pod pritiskom talijanskih i mađarskih teritorijalnih osvajanja i vlastitih političkih slabosti 1. prosinca 1918. udružila s Kraljevinom Srbijom i tako stvorila buduću Jugoslaviju pod vodstvom srbijanske dinastije Karađorđevica.

15.11.1918.- 19.04.1921.

Prva talijanska okupacija Korčule

19.04.1921.

Temeljem Rapalskog ugovora Korčula je odvojena od Italije, a pripojena Jugoslaviji.
06.04.1941 - 13.09. 1944.Drugi svjetski rat
Korčula -Dalmatia 2nd World War Korcula Hotel De la Ville Croatian War of Independence

Drugi svjetski rat je za Korčulu počeo napadom njemačke i talijanske vojske na Jugoslaviju. Korčula je okupirana od talijanske vojske i pripojena Italiji. Poslije pada fašističkog režima u Italiji (13.09.1943.) Korčula je slobodna do 22.12.1943.-1945. Korčulu zauzimaju njemačke trupe.


1921-1941.

Dolazi do najvećeg iseljavanja s otoka Korčule kao posljedica propasti vinograda od filoksere i opće društvene i gospodarske krize;
neka od sela su prepolovljena.

Pored narodnog nezadovoljstva socijalnim položajem jača politički otpor teroru srbijanske dinastije.

1945-1965.

Poslijeratna obnova i gradnja modernih brodogradilišta na Korčuli nisu dali posla svima koji su ga tražili, te su nedostatak posla i neostvarena nadanja iz razdoblja rata bili razlogom nastavka iseljavanja - najviše u Australiju i Novi Zeland.1965-1990.

Razvoj turizma i gradnja novih komfornih hotela, uz razvoj drugih gospodarskih grana;
konačno zaustavljeno iseljavanje s otoka, te broj stanovnika počinje pomalo rasti.

Korčula se priključuje općem razvoju i napretku.30.05.1990.

Po prvi put zasjeda Hrvatski Sabor izabran na slobodnim višestranačkim izborima,
Prosinac 1990.

Donesen je novi hrvatski ustav, a 19. svibnja 1991. godine je 93% građana Hrvatske na općem referendumu glasalo za suverenu Republiku Hrvatsku.


1991. -1995.

Tijekom Domovinskog rata 1991.do 1995.godine, otok Korčula nije bio okupiran, ali je veliki broj izbjeglica s ratom zahvaćenih područja bio smješten na području grada Korčule.
Otežane uvjete života na otoku tijekom rata su dodatno pogoršale prometne blokade.
U godinama nakon Domovinskog rata na otoku Korčuli se nastavlja razvoj turizma kao jedne od najvažnijih gospodarskih grana.

NAŠ SAVJET

1

Posjetite Korčulu i osjetite dašak povijesti

2

Velik broj navedenih činjenica je i danas vidljiv u samom gradu