Certificirani korčulanski suvenir

S ciljem promocije, poticanja inicijative za kvalitetnim osmišljavanjem izrade lokalnih suvenira i proizvoda, Turistička zajednica Grada Korčule raspisala je Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Korčule u 2020. godini. Poziv je bio javan, a pravo sudjelovanja imale su sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem na području Republike Hrvatske.
Namjera projekta je da suveniri sa Certifikatom korčulanskog suvenira, koji su zadovoljili propozicije i kriterije postanu službeni suveniri Grada Korčule.
Suvenir je trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili tradicijskog nasljeđa Grada i otoka Korčule, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.
Nastavno na provedeni postupak izabrani su suveniri u svih 5 kategorija. Isti će biti promovirani putem web stranice TZG Korčule i putem online kanala. Namjera je nastaviti sa javnim pozivima i u narednim godinama te time poticati proizvodnju suvenira na otoku Korčuli.
Certificirane korčulanske suvenire možete kupiti u direktnom kontaktu s autorima, proizvođačima ili izdavačima.


Certificirani korčulanski suveniri mogu se kupiti na prodajnim mjestima u gradu Korčuli.