PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

odluke, obrasci, izvješća, ..

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

IZVJEŠĆA

2022.g.

2020.g.

PLAN RADA, FINANCIJSKI PLAN, ...

IZVJEŠĆA TZG KORČULE

Dolasci i noćenja
po zemljama

za 2021.g.

Ostvareni program rada
za 2021.g.
Izvješće direktorice
za
2021. godinu
Izvješće direktorice
za
2020. godinu
Program rada za 2022.g.

usvojen od strane Turisitičkog vijeća

Program rada za 2023.g.

sa financijskim planom

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.g.
Izmjene i dopune za 2021.g.

Program rada s Financijskim planom

Financijski plan
za
2022.
Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.
Financijski plan
za
2023.
Program rada TZG Korčule za 2021. godinu
Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.
Financijski plan
za
2023.
Program rada TZG Korčule za 2021. godinu
Program rada TZG Korčule za 2020. godinu
Ostvareni program rada TZG Korčule

2020.g.

Rebalans financijskog plana TZG Korčule

2020.g.

Financijski plan
TZG Korčule

2021.g.

Rebalans financijskog plana TZG Korčule

2020.g.

Izvršenje financijskog plana TZG Korčule

2020.g.